Community Supported Agriculture netwerk

De Plukboerderij in Schelle is onderdeel van het C.S.A. Netwerk. Dit staat voor Community Supported Agriculture netwerk. In deze blogpost wil ik graag uitleggen wat het is. Letterlijk vertaald betekent dit "Landbouw gesteund door een gemeenschap". Het kan tevens ook omschreven worden als "Community Shared Agriculture". Landbouw en gemeenschap ondersteunen elkaar!

Geschiedenis In de jaren 60 van de vorige eeuw stak een groep Japanse moeders de hoofden bij elkaar nadat tal van kinderen overleden waren ten gevolge van vergiftigen die ze opliepen door het excessieve gebruik van petrochemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw. De beweging werd gedoopt tot Tei Kei en verspreidde zich heel snel over de hele wereld. In de V.S. ontstond het concept van C.S.A., in Canada en Frankrijk doopte men het om tot AMAP (Association pour le Maintiene de l'Agriculture Paysanne) en tegen het einde van de jaren 90 zag de internationale koepel Urgenci het levenslicht. De deelnemer Als deelnemer neem je echt verantwoordelijkheden:

  • Je kiest voor ecologische landbouw. Landbouw die zorgdraagt voor bodem en milieu, voor onze gezondheid en die van de volgende generaties.
  • Je betaalt niet zozeer voor landbouwproducten maar draagt bij om de werkingskosten van het bedrijf en de loonkosten van de boer voor te schieten. Je deelt dus ook mee in het landbouwrisico.

In ruil ontvang je het gehele teeltseizoen een aandeel van de vruchten en heb je inspraak in het reilen en zeilen van het bedrijf. Bovendien is er ook de voldoening verbonden te zijn met je voeding, met de landbouw en met de boer zelf.

Er zijn verschillende concepten; Zelfoogst: De deelnemers oogsten zélf op het veld hun groenten en/of fruit. Verser kan echt niet. Het maximum aan smaak en vitaminen. Je ervaart hoe alles groeit en bloeit en eet met de seizoenen mee.

Pakketten: De boer oogst de groenten en zet pakketten klaar op de boerderij of in een afhaalpunt. Dit concept is ook mogelijk voor zuivel, eieren en vlees.

De Pluboerderij in Schelle; Bij De Plukboerderij van Schelle hanteert men het principe van zelfoogst. Kristien bepaald wanneer er welke groente of fruitsoort geoogst kan worden en plaats hierbij een bord met info hoe te plukken (wortel, alleen blad, hele plant) en wat men ervan kan eten. Een wit vlaggetje geeft aan dat men mag oogsten voor eigen gebruik (beperkt), een rood vlaggetje betekent pluk zoveel als je wilt, eventueel ook om in te vriezen. De exemplaren die te groot worden, zoals komkommers of courgettes, worden door werkers van De Plukboerderij alsnog geplukt en deze worden bij een info bord geplaatst om mee te nemen.

Meer info over het C.S.A netwerk of De Plukboerderij van Schelle

IMG_5165  IMG_5171  plukinfobord  PlukboerderijSchelle